Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Republika Hrvatska) i suorganizatori
sa zadovoljstvom najavljuju i pozivaju Vas na
2. međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju

KOMPAS - Kompetentni sustavi u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

koja će se održati od 11. do 12. listopada 2024. u Osijeku (Republika Hrvatska). 

Fokus su ovogodišnjeg KOMPAS-a vrijednosti. Kako se vrijednosti definiraju u današnjem društvu? Koje su vrijednosti dominantne danas? Koja je njihova uloga u odnosu na rani i predškolski odgoj i obrazovanje? Na koji se način osigurava sveobuhvatno, koherentno i dijeljeno razumijevanje vrijednosti na svim razinama kompetentnih sustava?

KOMPAS 2024. usmjeren je na praktičare u dječjim vrtićima, nastavnike u visokoškolskim ustanovama, znanstvenu zajednicu, predstavnike obrazovne politike te sve druge sudionike uključene u koji promišljaju i/ili djeluju u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Pozivaju se sudionici da prijave svoja izlaganja teorijskih kao i empirijskih istraživanja te prikaza dobre prakse.

📢ℹ️ NOVI DATUMI ZA PRIJAVU NA KOMPAS 2024. 

Rok za predaju sažetka (aktivno sudjelovanje): 30. lipnja 2024. (30.6.2024.)

Rok za povratnu informaciju o prihvaćanju sažetka: 15. srpnja 2024. (15.7.2024.)

Rok za registraciju sudjelovanja (bez izlaganja): 13. rujna 2024. (13.9.2024.)

Zadnji rok za uplatu kotizacije: 20. rujna 2024. (20.9.2024.)

Rok za predaju cjelovitog rada: 30. prosinca 2024. (predviđena objava zbornika cjelovitih radova: prosinac 2025.)

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

Na KOMPAS-u je moguće sudjelovati usmenim izlaganjem, sudjelovanjem bez izlaganja kao slušatelj te putem interaktivnih predavanja i radionica. Kotizaciju u iznosu od 100 € sudionici trebaju uplatiti najkasnije do 20. rujna 2024. na račun Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Praktičarima zaposlenima u dječjim vrtićima i studentima poslijediplomskih studija odobrava se popust od 20% te kotizacija iznosi 80 € (studenti poslijediplomskih studija trebaju priložiti dokaz o statusu studenta). Slušateljima koji ne izlažu rad odobrava se popust od 50% te kotizacija iznosi 50 €.

Kotizacija se uplaćuje pojedinačno za svakog sudionika.

Aktivno sudjelovanje (izlaganje)

100 €

Aktivno sudjelovanje (izlaganje)

Praktičari zaposleni u dječjim vrtićima, studenti poslijediplomskih studija uz potvrdu o statusu studenta

80 €

Slušatelji

50 €

Podatci za uplatu

PRIMATELJ: Sveučilište u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek
SWIFT/BIC: ZABAHR2X
IBAN: HR08 2360 0001 1030 8112 2
MODEL PRIMATELJA: HR00
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: upisati OIB uplatitelja-972 (npr. 11111111111-972)
OPIS PLAĆANJA: KOMPAS 2024. - ime i prezime prijavitelja (npr. KOMPAS 2024 - Ivan Horvat)

PLENARNI PREDAVAČI
KOMPAS 2024.

SUDJELOVANJE

Upute za registraciju i prijavu sažetka

Na Konferenciji je moguće sudjelovati usmenim izlaganjem te bez izlaganja kao slušatelj. Rok za prijavu kao slušatelj je 13. rujna 2024.

Ako ste se odlučili za aktivno sudjelovanje, potrebno je prijaviti sažetak. Sažetak je potrebno prijaviti tijekom registracije. Ako prijavljujete dva sažetka, potrebno je prijaviti oba zasebno. Rok za prijavu i predaju sažetka jest 19. svibnja 2024. godine.  Znanstveni odbor KOMPAS-a 2024. recenzirat će sve sažetke, a o ishodu prijave bit ćete obaviješteni do naznačenog roka o prihvaćanju sažetka. Za sve prihvaćene sažetke sudionici su obvezni platiti kotizaciju kao uvjet za uključivanje sažetka u program. Svi prihvaćeni sažetci bit će objavljeni u knjizi sažetaka KOMPAS 2024.

Upute za pisanje sažetka i usmeno izlaganje

Sve sažetke treba dostaviti na engleskom i hrvatskom jeziku. Radove je potrebno jezično urediti. 

Sažetak treba sadržavati 200-300 riječi. Sažetak treba uključivati ​​cilj istraživanja, teorijski okvir, metodologiju i rabljene metode, etička pitanja (navedite koje su se etička pitanja pojavila u istraživanju i na koji je način osigurano poštivanje etičkih načela istraživanja), rezultate i implikacije na politiku, teoriju ili praksu. Ako prijavljujete prikaz dobre prakse, navedite cilj, svrhu, osnovno teorijsko polazište i kratak opis. Uz sažetak treba navesti do pet (5) ključnih riječi poredanih abecednim redom i odvojenih zarezom pri čemu upotrebljavajte specifične, a ne općenite izraze.

Usmeno izlaganje teme najučestaliji je oblik izlaganja na različitim skupovima. Takav oblik izlaganja osigurava izlagaču dovoljno vremena kako bi slušateljima prenio sve potrebne informacije vezane uz odabranu temu te ujedno dobio i povratnu informaciju u obliku rasprave. 

Trajanje usmenog izlaganja jest 15 minuta te je osigurano dodatnih 5 minuta za raspravu. Izlagači su raspoređeni po sesijama ovisno o prijavljenoj temi te je u svakoj sesiji četiri do šest izlaganja. 

Izlagačima je dostupno računalo i projektor te se mogu koristiti različitim formatima prezentiranja (.ppt, .pptx, .pdf, .mp4 i sl.). Materijale za usmeno izlaganje na USB-u potrebno je osobno dostaviti tehničkom osoblju Konferencije najmanje 45 minuta prije početka izlaganja uz dodatnu napomenu ako izlaganje uključuje reprodukciju audiozapisa ili videozapisa.

Odbori

Organizacijski odbor KOMPAS 2024.


Programski odbor KOMPAS 2024.


Znanstveni odbor KOMPAS 2024.