OBAVIJEST

Poštovani,

zbog veliko broja upita obavještavamo Vas da je produžen rok za prijavu za sudjelovanje na 1. međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji Kompetentni sustavi u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Možete se prijaviti kao slušatelj ili možete prijaviti izlaganje do 15. lipnja 2022. godine.

Upute za registraciju i prijavu sažetka

Na Konferenciji je moguće sudjelovati usmenim izlaganjem, PED izlaganjem ili posterom te bez izlaganja kao slušatelj.

Ako ste se odlučili za aktivno sudjelovanje, potrebno je prijaviti sažetak neovisno o obliku izlaganja. Sažetak je potrebno prijaviti tijekom registracije. Ako prijavljujete dva sažetka, potrebno je prijaviti oba zasebno. Napominjemo kako nisu moguće naknadne izmjene dostavljenih sažetaka. Rok za prijavu i predaju sažetka jest 15. svibnja 2022. godine.

Znanstveni odbor KOMPAS-a 2022. recenzirat će sve prijave, a o ishodu prijave bit ćete obaviješteni do naznačenog roka o prihvaćanju sažetka. Za sve prihvaćene sažetke sudionici su obvezni platiti kotizaciju kao uvjet za uključivanje sažetka u program. Svi prihvaćeni sažetci bit će objavljeni na web stranici KOMPAS 2022 i u knjizi sažetaka KOMPAS 2022.

Prijave se otvaraju 15. ožujka 2022. godine. 


Upute autorima za pisanje sažetka

Sve sažetke treba dostaviti na engleskom i hrvatskom jeziku. Radove je potrebno jezično urediti.

Sažetak treba sadržavati 200-300 riječi. 

Sažetak treba uključivati ​​cilj istraživanja, teorijski okvir, metodologiju i rabljene metode, etička pitanja (navedite koje su se etička pitanja pojavila u istraživanju i na koji je način osigurano poštivanje etičkih načela istraživanja), rezultate i implikacije na politiku, teoriju ili praksu. Ako prijavljujete prikaz dobre prakse, navedite cilj, svrhu, osnovno teorijsko polazište i kratak opis.

Uz sažetak treba navesti do pet (5) ključnih riječi poredanih abecednim redom i odvojenih zarezom pri čemu upotrebljavajte specifične, a ne općenite izraze.


Oblici aktivnog sudjelovanja

Upute za usmeno izlaganje

Usmeno izlaganje teme najučestaliji je oblik izlaganja na različitim skupovima. Takav oblik izlaganja osigurava izlagaču dovoljno vremena kako bi slušateljima prenio sve potrebne informacije vezane uz odabranu temu te ujedno dobio i povratnu informaciju u obliku rasprave.

Trajanje usmenog izlaganja jest 15 minuta te je osigurano dodatnih 5 minuta za raspravu. Izlagači su raspoređeni po sesijama ovisno o prijavljenoj temi te je u svakoj sesiji četiri do šest izlaganja.

Izlagačima je dostupno računalo i projektor te se mogu koristiti različitim formatima prezentiranja (.ppt, .pptx, .pdf, .mp4 i sl.). Materijale za usmeno izlaganje na USB-u potrebno je osobno dostaviti tehničkom osoblju Konferencije najmanje 45 minuta prije početka izlaganja uz dodatnu napomenu ako izlaganje uključuje reprodukciju audiozapisa ili videozapisa.


Upute za pripremu postera

Poster kao komunikacijski medij čini kombinaciju teksta i slikovnih priloga čime se gledatelju vizualizira određena tema koju poster prikazuje. Poster mora biti informativan, ali i vizualno privlačan. Dobar je izbor izlaganja za one sudionike koji žele povećati vidljivost svoga rada te predstaviti svoje istraživanje ili prikaz dobre prakse na efektan, vizualno privlačan i sažet način.

Poster bi trebao sažeto prikazati sve važne informacije o istraživanju (cilj istraživanja, istraživački problem, metodologija, rezultati i zaključak) ili o prikazu dobre prakse.

Postere nije potrebno donositi u tiskanom obliku, nego ih se prilaže u elektroničkom obliku kao e-poster. Poster je potrebno snimiti u PDF formatu te priložiti na Prijava postera najkasnije do 5. listopada 2022. godine.

Posteri će biti izloženi tijekom konferencije na digitalnim ekranima postavljenima u sklopu prostora gdje će se održavati paralelne sesije.

Tehničke i sadržajne specifikacije

Tekst postera treba biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. 

Neovisno o programu u kojem je poster izrađen, završnu inačicu potrebno je poslati u PDF formatu.

Poster smije sadržavati samo jednu stranicu koja prikazuje cjelokupni sadržaj postera te treba biti horizontalno postavljena (landscape).

Font u tekstu postera ne smije biti manji od 12 pt.

Poster ne podržava izlaganje audiozapisa, videozapisa te pokretnih slika.

Veličina datoteke ne smije biti veća od 25MB.

Poster treba imati jasno naznačen naslov te ime i prezime svih autora.


Upute za PED izlaganje

Temeljen na konceptu TED izlaganja, kratkog i motivirajućeg predavanja o idejama ili konceptima, ovogodišnji KOMPAS nudi pedagošku alternativu, PED izlaganje. PED izlaganje desetominutno je usmeno izlaganje bez bilješki ili prezentacije. Zamišljeno je kao sažeto, jednostavno i inspirativno obraćanje. Za taj oblik izlaganja odlučuju se oni izlagači koji žele predstaviti zanimljivu ideju, izazov ili istraživanje uz koje su osobno vezani i oko kojeg su entuzijastični. Izlagači koji su odlučili sudjelovati u PED izlaganju moraju biti stručni u temi koju predstavljaju, sigurni i samopouzdani u svom obraćanju, a temu prikazati na jednostavan i lako razumljiv način. PED izlaganje nudi priliku izlagačima svoju priču ili ideju prikazati na drugačiji način koji može nadahnuti i osnažiti druge.

PED izlaganje treba biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Izlagači trebaju jasno naznačiti koji će jezik odabrati za svoje izlaganje. 

PED izlaganje traje 10 minuta. Za svako PED izlaganje predviđena je rasprava od pet minuta. 

Izlagači su raspoređeni u sesije ovisno o temi njihova PED izlaganja. Svaka PED sesija imat će tri do pet izlaganja.