Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Cara Hadrijana 10, 31000 Osijek

HRVATSKA

kompaskonf@gmail.com