Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Republika Hrvatska) i 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima (Republika Hrvatska) 

pozivaju vas na 

1. međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju

KOMPAS - Kompetentni sustavi u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

UPUTE ZA PISANJE CJELOVITOG RADA ZA ZBORNIK RADOVA KONFERENCIJE KOMPAS 2022. 

NOVI DATUM PREDAJE RADA: 15. siječnja 2023. (15.1.2023.).

U tijeku je prikupljanje cjelovitih radova koji su izloženi tijekom konferencije KOMPAS 2022. Rok za predaju cjelovitog rada jest 15. prosinca 2022. godine. Cjeloviti radovi koji zadovolje recenzentski postupak objavit će se 2023. godine u publikaciji u izdanju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Radovi se predaju u Microsoft Word formatu u dvije inačice - u jednoj moraju biti navedeni puni podatci o autoru/autorima, a u drugoj ti podatci trebaju biti izostavljeni. Prvi dokument mora nositi puni naziv rada na jeziku na kojemu se predaje. Drugi dokument (anonimna verzija) nosi isti naziv rada s dodatkom '_ANON' na kraju naziva dokumenta. Rad se šalje na kompaskonf@gmail.com s naslovom RAD_Puni naziv rada. 

Program 1. međunarodne znanstveno-stručne konferencije KOMPAS i Knjiga sažetaka

Plenarni predavači

Arianna Lazzari

University of Bologna, Italy


Towards a systemic approach to workforce professionalization: sustaining ECEC quality through ongoing professional development and team pedagogical guidance

Edita Slunjski

University of Zagreb, Croatia


Profesionalno učenje za stvarnu promjenu



Mathias Urban

Dublin City University, Ireland


Towards a global common good: Reimagining early childhood education in times of crisis 




Lidija Vujičić

University of Rijeka, Croatia


Povezivanje istraživanja i prakse: izazovi inicijalnog obrazovanja odgajatelja 



1. međunarodna znanstveno-stručna konferencija 

KOMPAS - Kompetentni sustavi u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju  

održat će se od 21. do 22. listopada 2022. godine u Osijeku u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima. 

Središnja tema ovogodišnje Konferencije jest Povezivanje sustava

Cilj je ove konferencije povezati sudionike različitih razina odgojno-obrazovnoga sustava te osigurati platformu za sustavnu, recipročnu i svrhovitu interakciju usmjerenu na promicanje kulture kvalitete i profesionalizma u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Ovim putem na sudjelovanje pozivamo praktičare u dječjim vrtićima, nastavnike u visokoškolskim ustanovama usmjerenim na obrazovanje odgojno-obrazovnih djelatnika u dječjim vrtićima, znanstvenu zajednicu, predstavnike obrazovne politike te sve druge sudionike uključene u djelovanje sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Pozivaju se sudionici da prijave svoja izlaganja teorijskih kao i empirijskih istraživanja te prikaza dobre prakse kojima mogu ponuditi odgovor na neka od sljedećih pitanja

  1. koji su uvjeti potrebni za (re)definiranje kvalitete, profesionalizma i kompetencija u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja;
  2. kako omogućiti i održati sustavnu i recipročnu komunikaciju među različitim razinama sustava;
  3. koje su implikacije istraživanja teorije i prakse na razvoj kompetentnih sustava?

OBAVIJEST

Poštovani,

zbog veliko broja upita obavještavamo Vas da je produžen rok za prijavu za sudjelovanje na 1. međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji Kompetentni sustavi u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Možete se prijaviti kao slušatelj ili možete prijaviti izlaganje do 15. lipnja 2022. godine.

Važni datumi

Otvaranje prijava: 15. ožujka 2022.

Rok za registraciju sudjelovanja i predaju sažetka: 15. svibnja 2022.

Novi rok za registraciju sudjelovanja i predaju sažetka: 15. lipnja 2022.

Rok za povratnu informaciju o prihvaćanju sažetka: 20. srpnja 2022.

Zadnji rok za uplatu kotizacije: 1. listopada 2022.

Rok za predaju cjelovitog rada: 15. prosinca 2022. 



Konferencija će se održati uživo (organizatori zadržavaju pravo promjene ako epidemiološki uvjeti budu nepovoljni).

Službeni su jezici Konferencije hrvatski i engleski jezik


Organizatori

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Republika Hrvatska


Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Cara Hadrijana 10, 31000 Osijek

HRVATSKA

kompaskonf@gmail.com